Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

temperované ladenie klavíra - význam cudzieho slova

rovnomerné tak, aby oktáva mala dvanásť rovnakých poltónov