Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

temporálie – význam cudzieho slova

svetské práva a príjmy spojené s duchovnou funkciou katolíckych duchovných