Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

temporálne variácie - význam cudzieho slova

zmena vzhľadu niektorých zvierat v priebehu roka