Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

temporárny - význam cudzieho slova

dočasný, netrvalý, prechodný