Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

tenotómia – význam cudzieho slova

chirurgické preťatie šľachy