Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

terčovec – význam cudzieho slova

brazílska ryba s diskovitým tvarom tela a pestrým sfarbením