Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

topológia - význam cudzieho slova

odbor geometrie zaoberajúci sa skúmaním vlastností geometrických útvarov, ktoré sa zachovávajú pri vzájomne jednoznačných obojstranných spojitých zobrazeniach