Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ubikácia - význam cudzieho slova

spoločná ubytovňa; krytý priestor pre zvieratá chované v zajatí