Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ulmifikácia - význam cudzieho slova

pôdotvorný proces, pri ktorom sa organické zvyšky menia na rašelinu