Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ultrakrátke vlny - význam cudzieho slova

kmitočtové rádiokomunikačné pásmo v rozsahu 300 – 3000 Mhz, decimetrové vlny, skratka UKV, UHF