Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

undulácia - význam cudzieho slova

vlnenie, kmitanie; zvrásňovanie zemskej kôry vplyvom bočného tlaku pri horotvorných pohyboch