Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

unfair, unfér - význam cudzieho slova

nečestné, neslušné, nepatričné konanie; v športe nešportové konanie, ktoré je v rozpore s pravidlami slušnej hry