Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

uniatská cirkev - význam cudzieho slova

zjednotená gréckokatolícka cirkev vytvorená v roku 1596 spojením poľskej a litovskej pravoslávnej cirkvi s rímskokatolíckou a pod rímskym pápežom