Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

unifikácia - význam cudzieho slova

zjednotenie, zjednocovanie, jednotnosť, spojenie do jedného celku