Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

univerbizácia - význam cudzieho slova

vytváranie jednoslovných pomenovaní z viacslovných; nahrádzanie dvojslovného výrazu jednoslovným, napr. Čedok = Československá dopravná kancelária