Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

uršilínka - význam cudzieho slova

slangovo voršilka, členka ženského rehoľného rádu založeného v 16. storočí na výchovu dievčat a starostlivosť o chorých