Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

urgentný - význam cudzieho slova

naliehavý, neznášajúci odklad, upomínaný