Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

urológia - význam cudzieho slova

náuka o chorobách močových a mužských pohlavných orgánov, ich prevencii, diagnostike a liečbe