Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vádium - význam cudzieho slova

súdna záruka, istota, záloha zložená ako záruka na splnenie určitého nároku