Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vágnosť – význam cudzieho slova

nejasnosť, neurčitosť