Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vágnosť - význam cudzieho slova

nejasnosť, neurčitosť