Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vágny - význam cudzieho slova

neurčitý, neistý; nejasný, nepresný