Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vákuum - význam cudzieho slova

vzduchoprázdny alebo inak celkom prázdny priestor; nezaplnený priestor, prázdne miesto