Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

válí – význam cudzieho slova

v predrepublikánskom Turecku vysoký správny úradník, miestodržiteľ