Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vízia – význam cudzieho slova

vidina, zjavenie; zjav, tvár; básnická predstavivosť