Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vótum – význam cudzieho slova

zasľúbenie, sľub; vyjadrenie názoru hlasovaním