Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vadózny – význam cudzieho slova

spodný, plytký