Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vagabundáž - význam cudzieho slova

tuláctvo, potulka