Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vagabundáž – význam cudzieho slova

tuláctvo, potulka