Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vakantný – význam cudzieho slova

voľný, neobsadený