Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

valát – význam cudzieho slova

v kartách hra, pri ktorej jedna strana získava všetky zdvihy