Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

valér – význam cudzieho slova

cena, hodnota; odstupňovanie odtieňa farby; estetická hodnota umeleckého diela