Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

valída – význam cudzieho slova

matka tureckého sultána