Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

valenčný - význam cudzieho slova

schopný viazať sa s niečím; väzbový