Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

valentný – význam cudzieho slova

platný; vážiaci sa