Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

valeriána – význam cudzieho slova

liečivá rastlina; vo farmácii: extrakt pripravený z pakoreňa valeriány