Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

valgózny - význam cudzieho slova

uchyľujúci sa od normálnej priamej polohy dovnútra, vbočený, ohnutý do tvaru písmena x