Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

valiznéria – význam cudzieho slova

vodná rastlina pestovaná aj v akváriach