Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

valorizácia – význam cudzieho slova

zhodnocovanie, zhodnotenie; súbor opatrení na zvýšenie hodnoty meny alebo cien tovaru; vytváranie hodnôt