Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

valuátor – význam cudzieho slova

vstupné zariadenie poskytujúce číselnú hodnotu