Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

valuátor - význam cudzieho slova

vstupné zariadenie poskytujúce číselnú hodnotu