Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

valvulitída – význam cudzieho slova

zápal chlopne