Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vanád – význam cudzieho slova

ťažký kovovo strieborný lesklý prvok používaný na zušľachťovanie ocele