Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

varózny – význam cudzieho slova

uchyľujúci sa od normálnej priamej polohy von, vybočený