Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

variácia – význam cudzieho slova

vrodená odchýlka od normálneho stavu; zmena priebehu určitej veličiny; nerovnosť mesačného pohybu; druh kombinácie v kombinatorike; tvarová odchýlka; skladba obmieňajúca danú základnú tému