Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

variátor – význam cudzieho slova

stabilizátor prúdu; prevodové súkolie pre plynulú zmenu prevodu