Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

variabilita, variabilnosť – význam cudzieho slova

premenlivosť, kolísavosť; odchýlnosť