Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

varieté – význam cudzieho slova

podnik so zábavným, artistickým, tanečným a iným programom pri reštauračnom zariadení