Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

varioobjektív – význam cudzieho slova

transfokátor, objektív s možnosťou meniť ohniskovú vzdialenosť a merítko obrazu