Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vaskulózny – význam cudzieho slova

cievnatý