Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vaskulózny - význam cudzieho slova

cievnatý