Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vegetácia – význam cudzieho slova

súbor rastlinných spoločenstiev na určitom území; obdobie rastu rastlín a plodín; zdurená nosohltanová mandľa; bradavica