Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vegetatívny – význam cudzieho slova

týkajúci sa všetkých životných funkcií s výnimkou pohlavného rozmnožovania a dráždivosti